כתובת: Zeromskiego lodz

מחיר הנכס: 65,000€

פרטי הנכס

סוג הנכס:

דירה

סטטוס הנכס:

למכירה
גודל הנכס:
77 מ"ר

מס' דירות / חנויות / משרדים:

2 חדרים

הנכס במספרים

מחיר הנכס:

65,000€

דמי ניהול לשנה (הערכה):

705€

עלות ביטוח שנתי (הערכה):

150€

תחזוקה שנתית (הערכה):

250€

ארנונה שנתית (הערכה)

שכר דירה שנתי ברוטו משוער:

6,955€

סה"כ הוצאות בשנה:

1,105€

תשואה שנתית משוערת לאחר הוצאות:

9%

הכנסה שנתית משוערת (נטו) לאחר הוצאות:

5,850€

נתונים סביבתיים

מדינה (שיוך):

פולין

שם העיר:

לודז'

מס' תושבים בעיר:

690,442

שטח העיר:

293.25 קמ"ר

מידע כללי

השקעות פתוחות נוספות